Network Topoloji Nedir? Nasıl olur? | Cenk COŞKUN Blog
 • Ana Sayfa

 • Network ve Topoloji Nedir? Topoloji Çeşitleri Nelerdir?

  Topoloji (Topology) Nedir?

  Birden fazla bilgisayarın (ethernet kartının) birbirleri ile iletişim kurmasına Network adı verilir. LAN (Local Area Network) adı da üstünde olmakla beraber aynı lokal alanda kurulan network tipidir. WAN (Wide Area Network) ise internet üzerinde kurulan network tipidir.  İletişimin tabi ki farklı çeşitleri olmakla beraber; yapısını, çalışma şeklini, fiziksel ve mantıksal olarak tanımlanan ağ yapılarına topoloji denmektedir.

  Çeşitleri;

  1-) Fiziksel Topolojiler;

  – Bus Topology

  – Ring Topology

  – Star and Extended Star Topology

  – Mesh Topology

  – Tree Topology

  – Dual Ring Topology

  – Cellular Topology

  2-) Mantıksal Topolojiler;

  – Broadcast Topology

  – Token Passing Topology

   

  Bus Topology (Yol Topolojisi):

  Fiziksel tüm cihazların tek bir kablo üzerine bağlı olduğu ağ yapısıdır. Kablonun her iki ucuna dirençler takılarak sonlandırılır. Bu segmente Trunk adı verilir. Kurulumu çok kolay olmakla beraber kablonun herhangi bir yerinde yaşanan kopma sebebi ile tüm networkün kopmasına neden olur. Gönderilen tüm veriler bütün cihazlara ulaşır, cihazlar bu verinin kendilerine ait olup olmadıklarını gözlemleyip buna göre işlerler.

  Bus Topology 300x195 Network ve Topoloji Nedir? Topoloji Çeşitleri Nelerdir?

  Avantajları:

  – Yüksek hız gerektirmeyen geçici veya küçük ağ yapıları için kurulumu kolaydır.

  – Tek kablo üzerinden gidildiği için maliyet açısından daha avantajlıdır.

  Dezavantajları:

  – İstemci sayısı ve ana kablo uzunluğu sınırlıdır.

  – Eğer kabloda herhangi bir hasar olursa tüm ağ çöker.

  – Yoğun veri trafiğinde performansı düşüktür.

  – Diğer topolojilere göre daha yavaştır.  Ring Topology (Halka Topolojisi):

  Halka tipi topolojiler aşağıdaki şekilde görüldüğü gibidir. 2 düğüm arasında gidip gelen veri paketlerinden oluşur. Veri iletişiminin kontrolünü sağlamak için token (jeton) denilen bir bilgi paketi kullanılır. Token içerisinde giden sinyal cihaz bilgisi bulunmaktadır ve her paketi alan cihaz bu token bilgisini gidecek olan cihazın bilgisini yazarak değiştirir.

  ring7hh1 300x229 Network ve Topoloji Nedir? Topoloji Çeşitleri Nelerdir?

  Avantajları:

  – Token bilgisi sayesinde tüm cihazlara eşit ve düzenli bilgi iletir.

  – Star topolojisine göre daha hızlıdır.

  – Token kullanılarak daha büyük topolojiler yaratılabilir.

  – Herhangi bir ek sunucu veya switch gibi ekstra ürüne ihtiyaç yoktur.

  Dezavantajları:

  – Cihazlardan bir tanesinin bozulmasında tüm ağ etkilenir.

  – Ekleme, çıkartma gibi işlemlerde tüm ağ etkilenir.

  – Ethernet kartları, hublardan daha pahalı olduğu için daha maliyetli bir topolojidir.

  – Diğer topolojilere göre daha yavaştır.  Star and Extended Star Topology (Yıldız ve Gelişmiş Yıldız Topoloji);

  En çok kullanılan topoloji çeşididir. Merkezde anahtarlayıcı, switch veya hub bulunur. Tüm sistemler aynı hub-switch üzerinden iletişim sağlar. Hub ve switch`in iletişim mantığı aslında aynı görünse de içlerinde ufak tefek farklılıkları vardır. Bunları farklı konu başlığı altında anlatacağım, fakat kısaca HUB paketleri clone yaparak tüm ağdaki cihazlara gönderir, switch ise sadece iletişim sağlanacak cihaza iletecektir.

  network star topology 300x217 Network ve Topoloji Nedir? Topoloji Çeşitleri Nelerdir?

  Gelişmiş Yıldız Topoloji ise yukarıda gördüğünüz çizime bir tane daha switch ekleyerek birbirine bağlı olarak giden ağları gösterebiliriz.

  Avantajları:

  – Cihaz (pc, telefon, santral vb. ethernet kartlı) eklemek, çıkartmak gibi işlemler çok kolaydır. Ağın tamamı bundan etkilenmez.

  – Yönetilmesi, hata gözlemlemesi ve giderilmesi çok daha kolaydır.

  –  Farklı kablolama çeşitleri ile kullanılabilinir.

  – Kablolar kısa olduğu için arıza çıkartması durumunda daha az maliyet ile kablolar değiştirilebilir.

  Dezavantajları:

  – Diğer topolojilere göre daha fazla kablo kullanılır. Maliyeti daha yüksektir.

  – Merkezde bulunan Hub veya switchin durmasında tüm ağ duracaktır.

  – Merkezi cihaz (hub,switch) maliyetleri arttıracaktır.  Mesh Topology (Örgü Topoloji);

  Ağda bulunan tüm cihazların birbirlerine doğrudan bağlantılı olduğu topolojilerdir. Avantajlarının çok olmasının yanısıra maliyetleri yüksek ve dezavantajı da çok olan bir topolojidir.

  X Adet bağlantı durumunda;
  ((X(X-1)) % 2) kadar bağlantı olduğu gözlemlenir.

  9 DCX8510 8 full mesh 300x243 Network ve Topoloji Nedir? Topoloji Çeşitleri Nelerdir?

  Avantajları:

  – En büyük avantajı her cihaz tüm cihazlar ile haberleştiği için, cihazlar arasındaki bir kopmada trafik alternatif cihazlar üzerinden ulaşım sağlayacaktır.

  – Bilgisayarlar birbirine direk bağlı olduğundan veri iletişimi çok hızlıdır.

  Dezavantajları:

  – Tüm cihazlar kendi aralarında bağlantılar gerektirdiği için çok fazla kablo kullanılacaktır. Bu da maliyeti arttıracaktır.

  – ((X(X-1)) % 2) kadar ethernet kartı gerektirdiği için maliyetler çok yüksektir.  Tree Topology (Ağaç Topoloji):

  Yol topolojisi ve yıldız topolojisinin karakteristik özelliklerinin kombinasyonu şeklinde ortaya çıkan bir topoloji türüdür. Yıldız şeklinde bağlı istasyonların omurga üzerinde konumlanması sonucu oluşan yol modeli ağaç topolojisini oluşturur. Diğer bir yönden , ağaç topolojisi mantıksal açıdan gelişmiş yıldız topolojisine benzer. Tek farkları ise ağaç topolojisinin herhangi bir merkezi düğüme ihtiyaç duymamasıdır.

  – Omurga ağacı ( Backbone tree )

  – ikili ağaç ( binary tree )

  Omurga ağaç modelinde her düğüm hiyerarşik bir düzen içerisinde alt dallara ayrılır. İkili ağaç yapısında ise her düğüm sadece iki segment halinde bölünerek yapıyı oluşturur. Ağaç topolojisi yapısında sinyalin akış şekli hiyerarşik bir düzende oluşur.

  tree topology Network ve Topoloji Nedir? Topoloji Çeşitleri Nelerdir?

  Avantajları:

  – Yapılar arasında noktadan noktaya bağlantı vardır, böylece herhangi bir yapıda doğacak sorundan diğer yapılar etkilenmez.

  – Farklı donanım ve yazılım üreticilerinin sağladıkları ürünler ile kullanılabilinir.

  Dezavantajları:

  – Ana omurgada bir kopma olursa tüm ağ bundan etkilenir.

  – Kablolama olarak diğer topolojilerden daha zordur.

  – Performans için üst seviyedeki cihazların alt seviyede bulunan omurgalardaki cihazlardan daha gelişmiş olması gerekir.  Dual Ring Topology (Çift Halka Topoloji):

  Halka topoloji ile aralarındaki tek fark birinci halkayı dıştan kuşatan ikinci bir halka bulunmasıdır. Bu dış halka sayesinde her bir istasyon kendilerine eşdüzeyde bulunan diğer istasyonlar ile veri alışverişini sağlar. Böylece ağdaki esneklik ve güvenilirliği sağlamak üzere her aygıt kendi başlarına bağımsız olan iki halkanın ortak iletişim aygıtı haline gelir.

  7 dual ring topology 279x300 Network ve Topoloji Nedir? Topoloji Çeşitleri Nelerdir?  Cellular Topology (Hücresel Topoloji):

  Hücresel topoloji, her birinin kendi merkezi üzerinde birbirinden bağımsız düğümleri bulunan dairesel veya altıgen biçimindeki alanların oluşturduğu topoloji yapısıdır. Bu yapı, kablosuz teknolojinin kullanımı ile birbirinden farklı bölünmüş coğrafi alanları kullanır. Elektromanyetik dalgalar sayesinde oluşan bağlantıda, uçların her biri sabit veya taşınabilir bir durumda olabilir. ( ör: otomobillerdeki hücresel telefonlar, uydu bağlantı linkleri )

  3846088 300x230 Network ve Topoloji Nedir? Topoloji Çeşitleri Nelerdir?

  Avantajları:

  – En belirgin avantajı ise dünya atmosferi ve uzay boşluğu haricinde herhangi bir taşıyıcı medyanın bulunmamasıdır.

  Dezavantajları:

  – Ortamda dolaşan sinyalin dinleme ve izlenmeye açık bir durumda bulunması ve bunun getirebileceği güvenlik tehditleridir.  BroadCast Topology  (Yayın Topoloji):

  Her istasyonun ağ ortamında sinyali diğer tüm istasyonlara aynı anda ileterek çalışır. Yollayıcı , veriyi yayınladıktan sonra adresin eşleştiği cihazı bulduğu ana kadar tüm ağ üzerinden ayrı ayrı dolaşarak hedefi arar, herhangi bir aktarım sözkonusu değildir.  Token Passing Topology (Biletli Geçiş Topolojisi):

  Bu topoloji, elektronik bir bileti (token) her bir istasyona uğrayarak tüm ağı dolaşması ile çalışır. Burada sözü edilen token, bir taşıyıcı görevindedir ve uğradığı her istasyon (cihaz), o anda iletecek veya dağıtacak herhangi bir veriye sahip değilse token’ı bir sonraki istasyona aktarır ve böylece bir repeater görevi yapmış olur. Şayet ağa sunulacak bir veri varsa, token’a o anda sahip olan istasyon veriyi ekleyerek dolaşıma sunar ve sinyal bu şekilde taşınmış olur.

  38,054 toplam, 7 bugün görüntüleme.  Yazıya yapılan yorumlar..

  Henüz yorum yapılmamış