Listeleme, | Cenk COŞKUN Blog
  • Ana Sayfa

  • WordPress Üst – Ana Kategori Listeleme,

    Wordpress platformunda bulunan üst menüde “Ana Kategoriler”`i göstermek için aşağıdaki satır listesini kullanabilirsiniz.   Öncelikle oluşturmanız gereken menünün tip ve özelliklerini belirlemek;   <?php $args = array( ‘show_option_all’ => ”, ‘orderby’ => ‘name’, ‘order’ => ‘ASC’, ‘style’ => ‘list’, ‘show_count’ => 0, ‘hide_empty’ => 1, -----> devam et.